Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A rák kialakulásának lelki összefüggései

Rák

Minden egyes ember testében megközelítőleg mintegy 200 000 ráksejt van. Minthogy testünk közel 60 billió sejtből áll, ez a szám egyáltalán nem tűnik soknak. Naponta mintegy 100 milliárdnyi új sejt pótolja az elhaltakat, vagyis potenciálisan mindnyájan rákbetegek vagyunk. Ez természetes állapot.

A ráksejtek azonban gyöngék, s szaporodási képességük az egészséges testsejtekénél jóval kisebb. Bizonyos körülmények között viszont regenerálódhatnak, és ismét ép sejtekké válhatnak.

A szervezet immunrendszere elég erős ahhoz, hogy a degenerálódott sejteket felismerve, elpusztítsa azokat. Veszély csupán akkor keletkezik, ha az ember, akár átmenetileg is, valamely téren gátolja immunrendszerét. Ilyen gátló hatást fejt ki a lelki megterhelés, stressz, alkohol, kábítószer, elkeseredés, gyűlölet, magány, mértéktelen szomorúság, sőt a helytelen táplálkozás, az elégtelen légzés, a fogazat, mandulák vagy melléküregek gócos megbetegedései. Mindebben a geopathikus ingerzónáknak, a föld úgynevezett kisugárzásainak is lehet némi szerepük.

Vannak tehát sajátosan rákkeltő tényezők, melyek azonban mindig valamilyen hibás lelki magatartásban gyökereznek. Az ilyen egyének hajlamosak az önsajnálatra, előszeretettel hánytorgatják fel múltbeli sérelmeiket. Képtelenek arra, hogy elengedjék magukat vagy emberi kapcsolatokat létesítsenek és tartsanak fenn. Állandó önértékelési zavarral küszködnek, az az érzésük, hogy társaik nem fogadják el, kirekesztik őket. Ezen érzések kialakulása gyakran a gyermekkorba nyúlik vissza.

Dr. Hamer rákkutató orvos a rák kialakulásának kritériumait vizsgálva arra a megállapításra jutott, hogy minden egyes szövettanilag pozitív esetben kimutathatók voltak az alábbi törvényszerűségek.

 

1. kritérium

A rákos megbetegedést feldolgozatlan személyes tragédia idézi elő, mely az egyén belső elszigetelődését vonja maga után. Keletkezése annál könnyebb, minél rosszabb az illető általános egészségi állapota. Voltaképpen tehát három ok közrejátszásáról van szó:

a) személyes tragédia

b) csökkent ellenálló-képesség

c) belső elszigeteltség

 

Amennyiben ezek együttese túllépi az egyéni határértéket, rák keletkezik.

 

2. kritérium

A személyes tragédia jellege megszabja a rák lokalizációját is.

 

a) emlőrák (szinte kizárólag nőknél):

A partnerkapcsolat szellemi-lelki téren zavart mutat. Az érintett fél lehet a házastárs, barát, gyermekek, munkahelyi főnök vagy tanár.

 

b) hörgőrák (szinte kizárólag férfiaknál): Okai megegyeznek az emlőráknál leírtakkal.

 

c) méhnyakrák:

Tág értelemben vett szexuális konfliktusok.

 

d) tüdőrák (gócos):

Halálfélelem férfiaknál és nőknél egyaránt.

 

e) gyomor-bélrendszer rákja:

Az illető képtelen valamit megemészteni, amivel szüntelenül szembesülnie kell.

 

Ebben az összefüggésben érdekes megemlíteni, hogy nem is olyan régen a méhnyakrák a nők körében a legelterjedtebb rákos megbetegedésnek számított. A széles körű felvilágosítási hullámnak, és a fogamzásgátló tablettáknak köszönhetően a szexualitásról vallott görcsös nézetek oldódtak, normalizálódtak, így a rák e megjelenési formája manapság viszonylag ritkán fordul elő.

 

3. kritérium

A rák lefolyása szoros összefüggést mutat a betegséget kiváltó konfliktusanyag megemésztésével, illetve feldolgozásával. Ez a betegség intenzitására, fokozódására, megtorpanására éppúgy vonatkozik, mint időbeli lefutására vagy teljes megszűnésére. Mindezekből az alábbi feltételezések adódnak:

1. A rák a szervezet immunrendszerének gátlása következtében alakul ki, melyet szellemi-lelki működészavar idéz elő.

2. E működészavar fennállásának ideje alatt, s a zavar mértékével egyenes arányban, kifejlődik a rák.

3. Ha a kiváltó konfliktus rendeződik, a rák inaktívvá válik.

A rák különböző típusainak kifejlődési ideje dr. Hamer szerint:

a) emlőrák: 2-3 hónap

b) hörgőrák: mintegy 18 hónap

c) méhnyakrák: 12 hónap

d) tüdőrák: 7 hónap

e) petefészek rákja: 5-8 hónap

f) méhrák: 5-7 hónap

 

Az említett időtartamokat követően lehet a rákot a legkorábban felismerni. A korai diagnosztizálás persze jó néhány külső tényezőtől is függ, például a daganat elhelyezkedésétől, egyéni érzékenységtől és hasonlóktól. Ennyit vázlatosan dr. Hamer kutatásairól.

Egészségi állapotunk tehát életvezetésünket tükrözi vissza. Amennyiben az előbbin javítani kívánunk, magától értetődően módosítanunk kell életvitelünkön is. Hiszen a betegség mindig csupán jelzés, mely az éppen követett út megváltoztatására szólít fel.

A rák szempontjából veszélyeztetett egyének közé elsősorban azok sorolhatók, akik elfojtják érzelmeiket. Ha személyes tragédia sújtja őket, képtelenek megbirkózni reakcióikkal, ehelyett áldozatul esnek nekik.

Dr. Masaharu Taniguchi jogosan állapítja meg, hogy a rák az egyén lelkivilágában levő negatív érzelmek elburjánzásának szükségszerű következménye. A test csupán visszatükrözi a lelki történéseket. Ha tehát a testben valami idegen mutatkozik, ez arra utal, hogy a lélekbe is idegen dolog hatolt be, amit el kell távolítani.

E felismerés jelentőségét meggyőzően bizonyítja az a vizsgálat, melyet az Egyesült Államokban mintegy 4 000 rákbetegen végeztek. Személyes múltjuk során kivétel nélkül mindnyájan feldolgozatlan depressziós időszakon estek át, mely egyben betegségük kezdetét is jelentette.

Mindamellett a rák nem csupán fizikálisan mutatkozik meg; hatással van a beteg gondolkodásmódjára, partnerkapcsolataira és foglalkozására is. Teljesen értelmetlen tehát, ha csupán a testet kívánjuk meggyógyítani. A lelki áttételek ugyanis előbb-utóbb ismét testi szintre terjednek át.

Lehet-e itt egyáltalán szerepe bármifajta megelőzésnek? Amikor a rákos daganatot felfedezik, azaz midőn már kitapintható, mintegy 80%-ban már kifejlődött, kialakulásának utolsó stádiumához érkezett, s részben már áttételekkel is rendelkezik. A szervezet védekezőrendszere már régen felmondta a szolgálatot.

Rák: rendezetlen egyéni élethelyzet, csökkent védekezőképesség, belső elszigeteltség, negatív érzelmek elburjánzása

Amit tenni kell

Mindenekelőtt tudatosítanunk kell magunkban, és fel kell dolgoznunk a betegséget kiváltó problémát. Ez történhet beszédterápia, reinkarnációs terápia, pszichoterápia segítségével,vagy az életfilozófia gyökeres megváltoztatása révén, ahol az egyéni religio – a szó eredeti értelmében vett visszacsatolás a létezés ősokához – döntő szerepet játszhat.

A rák lokalizációja és a tünetek nyelve pontos felvilágosítást nyújt arra vonatkozólag, hol keresendő a betegséget kiváltó probléma. Amennyiben a rák kezdettől fogva aktív volt, kialakulásának időpontját is világosan meg tudjuk határozni. Mindamellett nem árt tekintetbe venni, hogy a szóban forgó probléma egy ideje nyugvópontra juthatott.

Amennyiben a kiváltó konfliktust sikerült feldolgozni, viszonylag csekély a jelentősége annak, mi történik a rákos daganattal. Nem szükséges többé foglalkozni vele, mert a konfliktusmegoldás jellegének megfelelően felszívódik vagy teljesen betokosodik.

Egyidejűleg arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a szervezet védekezőkészségét ismét megerősítsük, hiszen a legjobb orvos a bennünk rejlő egészséges életerő.

Életvitelünket is meg kell változtatnunk, hogy a jövőben ne jelentkezzenek többé megoldatlan konfliktusok.

Táplálkozásunkat körültekintően kell megterveznünk, kerülvén a káros élvezeti cikkek fogyasztását. Itt elsősorban a nikotinra, alkoholra, túlzott kávéélvezetre gondolunk. Lehetőleg kerülni kell a húsfogyasztást, éppígy a nem természetes alapanyagokból készült ételeket is.

Minthogy a környezeti ártalmaktól amúgy sem tudjuk magunkat teljesen megvédeni, legalább testünk védekezőrendszerének és méregtelenítő funkciójának működését segítsük elő. Ebben a vonatkozásban rendkívül hatékony a sörélesztő. Támogatja és védi a májat, testünk fő méregtelenítő szervét. Ráadásul előnyösen hat a bélflórára is.

A kóros gócokat és kisebb szervi panaszokat – mint például a mandulák vagy az arc melléküregeinek krónikus gyulladása, rossz fogak vagy problémás hegesedések – diagnosztizálni és kezelteni kell.

Amit megelőzésképpen tenni kell

A megelőzésben talán az a legfontosabb, hogy alapos gondot fordítsunk a mentálhigiénére. Az esti visszatekintés alkalmával maradéktalanul fel kell dolgoznunk a nap történéseit, nehogy megoldatlan konfliktusok maradjanak vissza. A reggeli előretekintés során pedig az előttünk álló napra kell felkészülnünk oly módon, hogy a várhatóan bekövetkező helyzetekkel összhangban tudatunk előterébe pozitív magatartásformákat hívunk.

Számos rákkeltő tényező akad, elsődleges okként azonban belső világunk rendezetlensége és mérgezettsége szolgál. Másodlagos okként említendő a ráktól való félelem, amit a „rák különféle okairól” szóló úgynevezett „felvilágosítási kampányok” szabályszerűen elültetnek és táplálnak az emberekben.

Hatékonynak bizonyulhat ebben a vonatkozásban a következő képzeletbeli gyakorlat: szemléletes módon képzelje el, hogy az életerős fehérvérsejtek megtámadják és elpusztítják a gyönge ráksejteket. Ebben az esetben a tudatot pozitív gondolatok töltik be. Fejlessze ki magában a bizonyosságérzetet, hogy teste elég erős a rák legyőzéséhez, továbbá a kiváltó tényező ismert és megszüntethető, miáltal a rák is eltűnik. A belső gyógyulási folyamat gyorsan és akadálytalanul halad előre, ha a páciens valóban hisz testének e képességében.

Mindennél fontosabb azonban a religio, vagyis a teremtett világot vezérlő princípiumhoz való visszatalálás. Arról van szó, hogy felismerjük az élet értelmét és túllépjünk a születés és halál illúzióján. Aki saját magát örökkön élő lélekként fogja fel, és az élettel összhangban készen áll feladata betöltésére, az, egyéni meggyőződésem szerint, nem kaphat rákot.

 

Cikkek

A rák kialakulásának lelki összefüggései

2013.05.07

Milyen pszichés háttere van a ráknak?